Przetarg nieograniczony na:

"Remont kuchni przy internacie ZSEiT w Pasłęku"

data: 08.04.2013

Rozstrzygnięto dn. 2013.04.30

 

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (do pobrania dokument pdf)

4. Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy (do pobrania dokument pdf)

5. Przedmiary robót (do pobrania dokument pdf)

6. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania26.doc).

7. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania dokument pdf)