Zapytanie ofertowe

"Usługa zarządzania projektem – pełnienie funkcji Koordynatora projektu "

data: 17.06.2013

Rozstrzygnięto 24.06.2013

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie.doc)