Przetarg nieograniczony na:

Dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Powiatu Elbląskiego

i będących w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

data: 08.07.2013

rozstrzygnięto 30.04.2010r. - unieważnienie postępowania

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Wykaz nieruchomości(do pobrania dokument MS Word: wykaz.doc)