Przetarg nieograniczony na

"Dostawę samochodu osobowego przystosowanego
do prowadzenia nauki jazdy kat. B"

data: 22.07.2013

 

Rozstrzygnięto dnia 2013.08.13 - unieważnienie postępowania.

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania31.doc) - aktualizacja 2013.07.26.

4. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z powodu braku ofert (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie.doc) - zamieszczono 2013.08.13.