Przetarg nieograniczony na

"Dostawę narzędzi i sprzętu dla uczniów/uczennic niezbędnych do realizacji projektu Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"

data: 22.07.2013

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania32.doc) - aktualizacja w dniu 2013.07.26.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie) - zamieszczono 2013.08.14.