Przetarg nieograniczony na

"Dostawę samochodu osobowego przystosowanego
do prowadzenia nauki jazdy kat. B"

data: 20.08.2013

Rozstrzygnięto dn. 10.09.2013

 

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania35.doc) - aktualizacja 09.09.2013.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie.doc) - zamieszczono dn. 11.09.2013.