Przetarg nieograniczony na: Dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych im. St. Mikołajczyka w Pasłęku

data: 06.09.2013

Rozstrzygnięto dn. 17.09.2013

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc) -

aktualizacja 10.09.2013.

3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania38.doc)

4. Informacja o zmianie treści ogłoszenia (do pobrania dokument MS Word: zmiana.doc)

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (do pobrania plik MS Word: rozstrzygniecie.doc)