Zaproszenie do rokowań w sprawie dzierżawy nieruchomości

data: 12.09.2013

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument pdf: ogloszenie.pdf)