Przetarg nieograniczony na

"Specjalistyczne kursy zawodowe w ramach realizacji projektu Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra"

data: 18.11.2013

Rozstrzygnięto 18.12.2013

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument pdf: ogloszenie.pdf)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania.doc) - aktualizacja 2013.12.09.

4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie.doc).