Pasłęk 03.01.2014r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

i Technicznych w Pasłęku

 

OGŁASZA

przetarg ustny - licytację na sprzedaż kotłów

 

I.                    Przedmiotem sprzedaży jest niżej wymieniony sprzęt:

 

L.p.

Nazwa sprzętu

Rok produkcji

Cena

 wywoławcza

Wartość postąpienia

1.

Kocioł warzelny

KE – 150

1996

980 PLN

98 PLN

2.

Kocioł warzelny

KE – 150

1996

950 PLN

95 PLN

            II.        Sprzęt można  obejrzeć od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1400

                 w siedzibie sprzedającego.

III.               Cena wywoławcza określona jest w tabeli powyżej.

IV.              Przystępujący do przetargu zobowiązani są do wpłaty wadium w wysokości 10% licytowanego sprzętu. Wadium złożone przez wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet zakupu sprzętu a pozostałym uczestnikom zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej,

- gdy uczestnik przetargu który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Wadium wnieść na konto:

PKO BP o/Pasłęk

78 1020 1752 0000 0102 0006 8155 z zaznaczeniem na rodzaj licytowanego sprzętu lub bezpośrednio przed przetargiem (licytacją) w kasie sprzedającego najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem przetargu.

V.                 Przetarg (licytacja)odbędzie się w dniu 24.01.2014r (piątek) o godz. 10.00

            w Zespole Szkół Ekonomicznych Technicznych w Pasłęku 14 – 400 Pasłęk,

            ul. Wojska Polskiego 36 w sali nr 2.

VI.              Stawienie się jednego uczestnika wystarczy do przeprowadzenia postępowania przetargowego.

VII.            Zastrzega się prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienie bez podania przyczyn.

VIII.         Zawarcie umowy kupna – sprzedaży sprzętu oraz wydanie nabywcy zakupionego sprzętu nastąpi w terminie do 3 dni po wpłaceniu pozostałej kwoty stanowiącej wartość zakupionego sprzętu.

Do kontaktu upoważniony jest Pan Wincenty Kuczyński

tel. 604 609 311

                                                                                           

                                                                                                           D Y R E K T O R

 

                                                                                                         mgr Marian Matuszczak