Zapytanie ofertowe

"Zakup usługi edukacyjnej - opiekun młodzieży podczas odbywania praktyk zawodowych

w ramach projektu

pt: „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra”

 

data: 26.05.2014

 

 

 

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)