Przetarg nieograniczony na

„Budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wodociągowego z montażem studni wodomierzowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 

data: 08.10.2014

Rozstrzygnięto 04.11.2014 roku

 

 

 

Materiały do pobrania

(kliknij link prawym przyciskiem myszy i wybierz z menu podręcznego "Zapisz element docelowy jako..."):

1. Ogłoszenie (do pobrania dokument MS Word: ogloszenie.doc)

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (do pobrania dokument MS Word: specyfikacja.doc)

3. Specyfikacja techniczna (do pobrania dokument pdf: - specyfikacja techniczna.pdf)

4. Projekt wykonania ( do pobrania dokument pdf: - projekt wykonania.pdf)

5. Przedmiar robót ( do pobrania dokument pdf: - przedmiar robot.pdf)

6. Zapytania do SIWZ i odpowiedzi (do pobrania dokument MS Word: zapytania44.doc)

7. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (do pobrania dokument MS Word: rozstrzygniecie.doc).