Strona główna › Kadra

Kadra


DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Jan Połumackanycz

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

Akmin Anna

Wychowawca w internacie

Barszcz Ryszard

Działalność przedsiębiorstwa, biuro rachunkowe, pracownia rachunkowości, pracownia ekonomiki agrobiznesu, informatyka

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej, fizyka, produkcja rolnicza, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, rachunkowość finansowa

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne

Cytrycka Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie, wychowanie fizyczne

Czechowski Bolesław

Blok zawodowy w LO o nachyleniu obronnościowym, edukacja dla bezpieczeństwa

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, rewalidacja

Groń Renata

Diagnostyka i naprawa pojazdów samochodowych, eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, elektrotechnika i elektronika samochodowa, konstrukcja pojazdów samochodowych,  maszyny rolnicze, pojazdy rolnicze, technika rolnicza

Grzebiński Maciej

Pracownia elektroniki samochodowej

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Karczewska Joanna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kisielewska Joanna

Działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, przeywności, pracownia gastronomiczna, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zajęcia praktyczne, zasady żywienia

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kosobudzka Danuta

Język niemiecki, język niemiecki zawodowy

Kostecka Mariola

Kierownik internatu, chemia

Koszyk Robert

Wychowanie – fizyczne

Kucińska Monika

Działalność gospodarcza, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, ekonomika, elementy prawa, ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, podstawy działalności w gastronomii, podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo gastronomiczne

Kuczyńska Beata

Nauczyciel Bibliotekarz

Kur Andrzej Matematyka

Lewandowski Paweł

Dokumentacja techniczna, technologia budowlana

Mańka Grzegorz

Informatyka, matematyka

Matuszczak Marian

Wychowanie – fizyczne

Mizura Andrzej

Technologia budowlana, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne

Olendzka-Kozicka Bogumiła

Chemia, obsługa konsumenta, kontrola produkcji w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego, podstawy analizy żywności, planowanie żywienia i usług gastronomicznych, procesy produkcji wyrobów spożywczych, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, przetwórstwo spożywcze, technika w przetwórstwie spożywczym, technologia przetwórstwa spożywczego, usługi gastronomiczne, praktyka zawodowa

Ortman Bogdan

Zajęcia praktyczne

Pankiewicz Marzena

Język polski

Połumackanycz Jan

Podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, zajęcia praktyczne

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Samel Urszula

Zajęcia praktyczne

Sienkiewicz Adam

Wychowawca w internacie

Sienkiewicz Edyta

Matematyka

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język niemiecki zawodowy, język angielski

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka

Tsypanova Łucja

Język angielski, język angielski zawodowy

Turowska Anna

Język polski

Tywoniuk Stanisław

Zajęcia praktyczne

Wierzbicka Wioleta

Planowanie żywienia i usług gastronomicznych, podstawy przetwórstwa spożywczego, pracownia gastronomiczna, przetwórstwo spożywcze, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język angielski zawodowy

Zabłocki Paweł

Maszyny i narzędzia, rysunek techniczny, technologia stolarstwa

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena

Biologia

Żak Barbara Geografia
   

Pracownicy administracji i obsługi

 

Siemieniak Maria

główna księgowa

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Filiks Wojciech

pracownik administracji

Żylińska Wiesława

pracownik administracji

Smołko Krystyna
pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Konopelski Eugeniusz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Kucharek Teresa pracownik obsługi

Naspińska Iwona

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

 

 

 

 

   

 

 

 ‹ cofnij drukuj do góry