Strona główna › Kadra

Kadra


DYREKTOR: Marian  Matuszczak
Dyrektor ds. dydaktycznych: Lidia Zawarczyńska
Kierownik ds. szkolenia praktycznego: Joanna Kisielewska

 

Nauczyciele zatrudnieni w pełnym i częściowym wymiarze

Akmin Anna

Wychowawca w internacie

Barszcz Ryszard

Biuro rachunkowe, działalność przedsiębiorstwa, ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie,  pracownia ekonomiki agrobiznesu, pracownia rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość w agrobiznesie, informatyka

Bieńkowska Dorota

Wychowawca w internacie

Błaszczyk Anna

Bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej, elementy prawa, fizyka, podstawy rolnictwa, produkcja rolnicza, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, rachunkowość finansowa, rachunkowość w agrobiznesie

Chojnicki Robert

Wychowanie fizyczne, rewalidacja

Cytrycka Małgorzata

Historia, wiedza o społeczeństwie

Czechowski Bolesław

Blok zawodowy w LO o nachyleniu obronnościowym, edukacja dla bezpieczeństwa

Daszkiewicz Aleksandra

Matematyka, informatyka

Gawrysiuk Małgorzata

Pedagog szkolny, rewalidacja

Groń Renata

Eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych, fizyka, konstrukcja pojazdów samochodowych, maszyny rolnicze, podstawy konstrukcji maszyn, pojazdy rolnicze, technika rolnicza, technologia mechaniczna

Hubacz Igor

Religia greckokatolicka

Karczewska Joanna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kisielewska Joanna

Kierownik szkolenia praktycznego, biuro rachunkowe, podstawy ekonomii, pracownia gastronomiczna, technika i bezpieczeństwo w gastronomii

Konopacka Justyna

Język angielski, język angielski zawodowy

Kostecka Mariola

Kierownik internatu

Koszyk Robert

Wychowanie fizyczne

Kucińska Monika

Działalność gospodarcza, działalność gospodarcza w przetwórstwie spożywczym, działalność przedsiębiorstwa, ekonomika, ekonomika i zarządzanie firmą w agrobiznesie, podstawy działalności gospodarczej, podstawy przedsiębiorczości, pracownia ekonomiki agrobiznesu, pracownia rachunkowości, przedsiębiorstwo gastronomiczne

Kuczyńska Beata

Nauczyciel Bibliotekarz

Mańka Grzegorz

Informatyka, matematyka

Matuszczak Marian

Wychowanie fizyczne

Mizura Andrzej

Technologia budowlana, dokumentacja techniczna, zajęcia praktyczne

Olendzka-Kozicka Bogumiła

Chemia, obsługa konsumenta, kontrola produkcji w zakładzie przetwórstwa mleczarskiego, planowanie żywienia i usług gastronomicznych, procesy produkcji wyrobów spożywczych, technologia przetwórstwa mleczarskiego, usługi gastronomiczne, gospodarka magazynowa w przetwórstwie spożywczym, organizacja produkcji gastronomicznej, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zasady żywienia, praktyka zawodowa

Pankiewicz Marzena

Język polski

Połumackanycz Jan

Podstawy techniki, przepisy ruchu drogowego, produkcja rolnicza, zajęcia praktyczne

Purzycka Małgorzata

Historia, historia i społeczeństwo

Samel Urszula

Zajęcia praktyczne - pracownia gastronomiczna, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Sienkiewicz Adam

Wychowawca w internacie

Sienkiewicz Edyta

Matematyka

Szcześniak Sylwia

Język niemiecki, język niemiecki zawodowy, język angielski

Śledź Izabela

Religia rzymskokatolicka

Tsypanova Łucja

Język angielski, język angielski zawodowy

Turowska Anna

Język polski, wiedza o kulturze

Wierzbicka Wioleta

Pracownia gastronomiczna, przetwórstwo spożywcze, prowadzenie przetwórstwa spożywczego, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, organizacja produkcji gastronomicznej, podstawy analizy żywności, technika i bezpieczeństwo w gastronomii, usługi gastronomiczne, zasady żywienia

Wolski Mariusz

Zajęcia praktyczne

Wołosz Aneta

Język angielski, język angielski zawodowy, język niemiecki

Zabłocki Paweł

Maszyny i narzędzia, rysunek techniczny, technologia stolarstwa

Zalewska Anna

Doradca zawodowy - Powiatowy Koordynator d/s doradztwa zawodowego w Powiecie Elbląskim

Zawarczyńska Lidia

Język polski

Ziółkowska Irena

Biologia

Żak Barbara Geografia
   

Pracownicy administracji i obsługi

 

Siemieniak Maria

główna księgowa

Kuczyński Wincenty

kierownik gospodarczy

Wdowiak Halina

sekretarz szkoły

Filiks Wojciech

pracownik administracji

Żylińska Wiesława

pracownik administracji

Smołko Krystyna
pracownik administracji

Czaplińska Irena

pracownik obsługi

Czapliński Wiesław

pracownik obsługi

Konopelski Eugeniusz

pracownik obsługi

Kozłowska Dorota

pracownik obsługi

Kucharek Teresa pracownik obsługi

Naspińska Iwona

pracownik obsługi

Pawłyk Lucyna

pracownik obsługi

Zajło Beata

pracownik obsługi

 

 

 

 

   

 

 

 ‹ cofnij drukuj do góry