Strona głównaSzkolne aktualności › Warsztaty rozwoju osobistego uczniów ZSEiT

Szkolne aktualności
Warsztaty rozwoju osobistego uczniów ZSEiT

[19.12.2018]

W listopadzie i grudniu 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku realizowali drugie zadanie pt. „Warsztaty rozwoju osobistego” w ramach projektu "Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” na podstawie umowy nr RPWM.02.04.01-28-0068/18 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego.

 Zadanie było wnioskiem z diagnozy zawodowej przeprowadzonej w październiku 2018 r. dla 34 uczniów.  Warsztaty rozwoju osobistego obejmowały  takie zagadnienia jak: umiejętność skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, radzenie sobie ze stresem, umiejętność samoorganizacji pracy, planowania, organizowania i oceniania pracy własnej.

10-godzinne zajęcia odbywały się w formie wyjazdowej w Hotelu Manor w Olsztynie, gdzie uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez p.Pawła Płuciennika, trenera biznesowego współpracującego między innymi z firmami Addeco Poland Sp. z o.o. Warszawa.

Zadanie to miało na celu przygotowanie uczniów do staży zawodowych, które będą odbywać się w trakcie wakacji w renomowanych firmach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, np. takich jak Hotel Andres w Starych Jabłonkach.

 

Info ZSEiT: Edyta Sienkiewicz


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry