Strona głównaSzkolne aktualności › O cyberprzemocy w ZSEiT

Szkolne aktualności
O cyberprzemocy w ZSEiT

[04.04.2019]

Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku uczy młodzież, jak umiejętne korzystać ze środków masowego przekazu.

W każdym roku szkolnym odbywają się warsztaty profilaktyczne, podczas których uczniowie pogłębiają swoją wiedzę na temat zalet i wad korzystania z Internetu.

W bieżącym roku warsztaty przeprowadzono w klasach pierwszych liceum i technikum. Odbywały się one pod hasłem: „Cyberprzemoc - jak skutecznie radzić sobie z hejtingiem?” Zajęcia prowadziła terapeutka z KROKUS Pracownia Profilaktyczna Kraków, a ich cel to

uświadomienie uczniom różnych form agresji, w tym jej współczesnych przejawów, takich jak cyberprzemoc. Uczniowie zostali zapoznani z formami przemocy w Sieci oraz uwrażliwiono ich na prawa, jakie mają użytkownicy Internetu. Młodzież pozyskała również informacje, jak należy się zachowywać, by nie stać się ofiarą cyberprzemocy. Podczas warsztatów uczniowie kształcili umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi zgodnie z normami obowiązującymi w społeczeństwie.

 

Warsztaty sfinansował Urząd Miasta w Pasłęku w ramach działań profilaktycznych realizowanych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2019.


Bookmark and Share

‹ cofnij drukuj do góry