Plan lekcji poszczególnych klas i nauczycieli (obowiązuje od 01.09.2020 do 11.12.2020); plan otworzy się w oknie przeglądarki.

 

Biblioteka szkolna

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek    
9.00-15.00 9.00-15.00 10.00-19.00 9.00-14.00 nieczynna    

Pedagog szkolny

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek    
10.10-17.10 08.10-14.10 08.10-14.10 08.10-14.10 08.10-14.10    
             

Szkolny Ośrodek Kariery

poniedziałek wtorek środa czwartek piątek    
8.00-13.00 8.00-10.50 i 11.40-13.00 nieczynny 8.00-12.50 nieczynny    

 

 

 

 

Samorząd Uczniowski

Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych

w Pasłęku

 

Misja szkoły:

„UCZYMY SIĘ NIE DLA SZKOŁY, LECZ DLA ŻYCIA”

                                                                                                                             Seneka

Wizja szkoły:

 

„WYCHOWANIE CZŁOWIEKA ODPOWIEDZIALNEGO, ŚWIADOMEGO PODEJMOWANYCH DECYZJI I OTWARTEGO NA ŚWIAT”

 

Samorząd Uczniowski jest organizacją powołaną przez uczniów, dla uczniów i złożoną z uczniów. Samorząd reprezentuje całą społeczność uczniowską i każdego ucznia indywidualnie. Samorząd współpracuje z nauczycielami, szkolną administracją, poszczególnymi klasami, rodzicami i lokalnym środowiskiem. Samorząd Uczniowski współdecyduje o życiu i pracy szkoły.

 

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO OBECNEJ KADENCJI:

Przewodniczący – Patryk Żukowski

Zastępca przewodniczącego – Kamila Krawczak

Sekretarz – Patrycja Dywan

 

 

 

Opiekun Samorządu  Uczniowskiego – Monika Kucińska