Strona główna › Projekty

Projekty


 

[2018-09-10]


 

 

LP

Nazwa

1

Tytuł projektu: Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika

2

Nr projektu:  RPWM.02.04.01-28-0068/18

3

Priorytet, w ramach którego realizowany jest projekt 2. Kadry dla gospodarki

4

Działanie, w ramach którego realizowany jest projekt 2.4 Rozwój wykształcenia i szkolenia zawodowego

5

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa. (plik w formacie .doc)

2. Karta rekrutacyjna do projektu - grupa 1. (plik w formacie .doc)

3. Karta rekrutacyjna do projektu - grupa 2. (plik w formacie .doc)

4. Karta rekrutacyjna do projektu - grupa 3. (plik w formacie .doc)

5. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. (plik w formacie .doc)

6. Deklaracja uczestnictwa w projekcie. (plik w formacie .doc)

7. Harmonogram szkolenia "Kelner Barman". (plik w formacie .pdf)

8. Harmonogram szkolenia "Wózki widłowe jezdniowe". (plik w formacie .pdf) 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>O<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

 

W Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku realizowane są dwa projekty, które finansowane są ze środków Unii Europejskiej i wspierają uczniów w rozwoju kompetencji zawodowych poprzez bezpłatne, dwutygodniowe zagraniczne praktyki zawodowe w hiszpańskiej miejscowości Malaga. 

Projekt „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY” realizowany w latach 2018-2020 w ramach programu Erasmus Plus Akcja 1: Mobilność Edukacyjna skierowany jest do grupy 24 uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych.

 

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych uczniów w dziedzinie gastronomii. 24 uczestników projektu podczas praktyk poznać środowisko zawodowe, organizację i kulturę pracy w kraju partnerskim oraz sprawdzą swoje umiejętności dotyczące znajomości języka obcego (w tym fachowej terminologii), co przyczyni się do zwiększenia szans uczniów na zatrudnienie i mobilność zawodową. 

Projekt „AKTYWNI ZAWODOWO W EUROPIE” realizowany w latach 2017-2019 w ramach programu PO WER skierowany do grupy 30 najlepszych uczniów technikum agrobiznesu i technikum przetwórstwa mleczarskiego, którzy chcieliby podszkolić swoje umiejętności zawodowe, zdobyć nowe doświadczenia oraz rozwinąć się językowo.

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i nabycie konkretnych umiejętności preferowanych przez pracodawców na rynku pracy, zarówno lokalnym, regionalnym, krajowym czy też europejskim. Zdobyte doświadczenie zawodowe i osobiste pomoże im w promowaniu własnej osoby, planowaniu dalszej ścieżki kariery oraz poszerzaniu kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dokumentu Europass Mobilność oraz dokumentom potwierdzającym znajomość języka obcego uczestnicy projektu będą bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Nabyte kompetencje społeczno-personalne w sytuacji braku możliwości zatrudnienia w miejscu zamieszkania sprawią, że uczniowie będą w stanie bez obaw i strachu podjąć poszukiwania pracy w innym regionie, województwie, a nawet państwie. 

Każdy wyjazd w obu projektach poprzedzony jest cyklem warsztatów, które mają przygotować młodzież do zagranicznego pobytu i odbycia praktyk. Zajęcia przygotowawcze to m.in. zajęcia z treningu personalnego, które rozwijają umiejętności interpersonalne ułatwiające uczestnikom projektu zaaklimatyzowanie się w nowym środowisku, wzmocnią poczucie wartości, zniwelują "lęk przed nieznanym".

Warsztaty z doradztwa zawodowego w formie grupowej i indywidualnej pozwolą na zdiagnozowaniu predyspozycji uczestników i przygotować dokumenty aplikacyjne, a zajęcia z języka włoskiego oraz zajęcia kulturoznawcze przybliżą włoski język, włoską kulturę, tradycje i obyczaje. 

 

 

Projekt „W POSZUKIWANIU SMAKÓW EUROPY”  

realizowany w ramach programu Erasmus Plus

Akcja 1: Mobilność Edukacyjna

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji pobierz
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) pobierz
Regulamin pobytu (załącznik nr 2) pobierz
Protokół rekrutacji pobierz
Harmonogram warsztatów z doradztwa zawodowego pobierz
Harmonogram warsztatów przygotowania kulturowego pobierz
Harmonogram warsztatów z języka hiszpańskiego pobierz
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”

realizowany ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ 

sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe 

 

Dokumenty do pobrania:  

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji pobierz
Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) pobierz
Regulamin pobytu (załącznik nr 2) pobierz
Protokół rekrutacji pobierz
Harmonogram warsztatów z treningu personalnego pobierz
Harmonogram warsztatów przygotowania kulturowego pobierz
Harmonogram warsztatów z języka włoskiego pobierz
   

 

 

 

 

 

 

 

 ‹ cofnij drukuj do góry