Strona główna › Rekrutacja 2019/2020

Rekrutacja 2019/2020GIMNAZJALISTO!!!  ÓSMOKLASISTO!!! WYBÓR   SZKOŁY   PONADGIMNAZJALNEJ  CZY PONADPODSTAWOWEJ TO POWAŻNA  DECYZJA – MY  POMOŻEMY  CI  PODJĄĆ  JĄ  WŁAŚCIWIE

Pliki do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do szkoły: plik MS Word, plik pdf

Podanie o przyjęcie do szkoły: na podbudowie gimnazjumplik MS Word, plik pdf; na podbudowie szkoły podstawowej: plik MS Word, plik pdf

Podanie o przyjęcie do internatu: plik MS Word, plik pdf; regulamin internatu: plik MS Word, plik pdf

Oświadczenie dotyczące uczęszczania na lekcje religii: plik MS Word, plik pdf 

 

Typ szkoły

Forma i cykl kształcenia

Język obcy

Ilość miejsc

Uwagi

NA PODBUDOWIE GIMNAZJUM

Liceum Ogólnokształcące: 

- ukierunkowanie obronne (kształcenie rozszerzone w zakresie 

 wiedzy o społeczeństwie, j. obcego nowożytnego, geografii)

 dz./3

a, n

32

 

 32 

 

2 języki obce

 Technikum

- Technik ekonomista

- Technik agrobiznesu

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

dz./4

a, n

128

32

32

32

32

2 języki obce

Branżowa Szkoła I stopnia: 
 (zawód)

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Kucharz

- Stolarz

 

 

   

dz./3

dz./3

 

dz./3

dz./3

dz./3

 

 

a, n

160

 

32

32

 

32

32

32

1 język obcy

NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Liceum Ogólnokształcące: 

- ukierunkowanie obronne (kształcenie rozszerzone w zakresie 

 wiedzy o społeczeństwie, j. obcego nowożytnego, geografii)

 dz./4

a, n

32

 

 32 

 

2 języki obce

 Technikum

- Technik ekonomista

- Technik agrobiznesu

- Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik przetwórstwa mleczarskiego

dz./5

a, n

128

32

32

32

32

2 języki obce

Branżowa Szkoła I stopnia: 
 (zawód)

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

- Mechanik pojazdów samochodowych

- Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

- Kucharz

- Stolarz

 

 

   

dz./3

dz./3

 

dz./3

dz./3

dz./3

 

 

a, n

160

 

32

32

 

32

32

32

1 język obcy

 

 

 Regulamin rekrutacji (do pobrania plik MS Word) -

na podbudowie szkoły podstawowej

na podbudowie gimnazjum

 

Propozycja rekrutacji do Szkoły Podstawowej dla Dorosłych

 

 

 

Typ szkoły Forma i cykl kształcenia Planowana liczba uczniów Planowana liczba oddziałów Planowana liczba uczniów ogółem klas I Kształcony język obcy Wykonanie naboru do klas I na rok szkolny 2018/2019 Zakładana liczba uczniów w placówce ogółem 1.09.2019r
Szkoła Podstawowa dla Dorosłych
dz./ 2 lata 24

VII klasa –

1 oddział

24 język angielski 0 24
dz./ 1 rok 24

VIII klasa –

1 oddział

24 język angielski 10 24

 

Ogółem:

24
48 język angielski 10 48

 

 

Legenda:
dz. - szkoła dzienna, 
języki: n -niemiecki, a - angielski

 

 PONADTO NASZA SZKOŁA OFERUJE:

 • możliwość nauki dwóch języków: angielskiego i niemieckiego,
 • zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania,
 • wyjazdy na przedstawienia teatralne i premiery kinowe,
 • przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne w szkole
 • udziały w licznych olimpiadach szkolnych i ogólnopolskich,
 • zajęcia praktyczne w autoryzowanych serwisach samochodowych PEUGEOT, FIAT, RENAULT,  u przedsiębiorców budowlanych, w szkolnych warsztatach
 • pozyskiwanie we współpracy z kandydatem miejsc odbywania praktyk zawodowych
 • wyjazdy na obozy szkoleniowe i wycieczki dydaktyczne,
 • dodatkowe kursy kwalifikacyjne,
 • wyjazdy na praktyki zagraniczne,
 • wymiany językowe w ramach współpracy międzynarodowej,
 • uczniom zakwaterowanym w internacie dobre i schludne warunki mieszkaniowe oraz 3 posiłki dziennie w szkolnej stołówce.

 

UCZNIOWIE MAJĄ MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z:

 

 • internatu połączonego ze szkołą łącznikiem,
 • stołówki zapewniającej ciepłe posiłki,
 • biblioteki szkolnej o bogatym księgozbiorze,
 • świetlicy wyposażonej w sprzęt audiowizualny i komputery,
 • wyremontowanych warsztatów szkolnych,
 • dobrze wyposażonej sali gimnastycznej połączonej z szatniami,
 • siłowni szkolnej i znajdujących się tam przyrządów do ćwiczeń,
 • klas lekcyjnych wyposażonych w komputery z dostępem do Internetu i sprzęt audiowizualny,
 • czterech nowoczesnych sal komputerowych z dostępem do Internetu, z których można korzystać po godzinach lekcyjnych,
 • boiska do koszykówki i kompleksu boisk „Orlik” oraz bieżni, skoczni i rzutni,
 • minibusów szkolnych dowożących na praktyki.

 ‹ cofnij drukuj do góry